Eller så kallar man det klistermärken helt enkelt. Produktbranding eller budskapsbärare, från småformat till 72x103 cm, genomskinliga material för fönsterdekaler, permanenta eller avtagbara dekaler för kortare kampanjer. Naturligtvis kundanpassar vi just din dekal utifrån hur den skall användas.Vi kan göra dekaler i små upplagor genom digitaltryck eller stora upplagor i offset.

Dekaler är en stor produkt och vi har en stor kapacitet. Det finns nästan inga begränsningar på hur en dekal kan utformas. Kontakta oss när du skall trycka dina dekaler.