Screenbolagets grundare och frontfigur, Lennart Nermark, lämnar nu över det operativa arbetet till sonen Patrick Nermark. Patrick är sedan 2006 VD på dotterbolaget Realtryck och från och med sommaren 2018 är han nu alltså även VD för Screenbolaget.

Lennart, som lade grunden till Screenbolaget redan på 70-talet, känner att vid 73-års ålder är det nu dags att minska den dagliga arbetsbördan. Han kommer fortsättningsvis att ägna sig åt styrelsearbete samt att stötta ledningen i företaget.

Styrelsen är enig om att det här är den naturliga utvecklingen för vår koncern. I nuläget kommer vi inte att göra några förändringar i styrelsen eller ledningsgruppen. Lennart Nermark är styrelseordförande och som tidigare ingår Jonas Andersson och John Ruyter i styrelsen och ledningsgruppen.

Vi ser en lång och framgångsrik framtid framför oss och de förändringar som kommer är resultatet av våra kunders behov och marknadens utveckling.

Screenbolaget i Stockholm AB

Patrick Nermark, VD

patrick@screenbolaget.net

08-556 327 40