OM REALTRYCK

Varför Realtryck?

Vi erbjuder dig en unik produktbredd när det gäller trycksaker i offset. Du får möjligheten att producera alla dina trycksaker, från hyllvippor till affischer, hos en leverantör. Vi ger dig största möjliga färgmatchning rakt igenom hela kampanjen oavsett om vi trycker på plast, självhäftande, kartong eller papper.  Vi hjälper andra tryckerier med de besvärliga materialen.

Innehållsförteckning

Affärsidé

Affärsidé

Realtrycks affärsidé är att erbjuda större företag och reklambyråer ett komplett urval av offsettryckt butiksmateriel, actionmarketingprodukter på plast, kartong och papper. Leveranssäkerhet, tryckkvalitet och ett komplett produktutbud är kundbehov Realtryck ska garantera.

Action Marketing-tryckeriet

Action Marketing- tryckeriet

Färgmatchade produkter för butikskommunikation och hyllkommunkation.

Vision

Vision

Målet är att vara den starkaste leverantören av offsettryckta actionmarketingprodukter i Sverige. Detta skall vi vara genom fortsatt satsning på:

» Långsiktiga affärsrelationer
» Utbildning
» Ny teknik
» Produktutveckling

Vi gillar utmaningar. Det är därför vi jobbar med de "besvärliga materialen".

Realtryck är ett modernt svenskt offsettryckeri som är specialist på att hjälpa tryckerier med de”besvärliga materialen”. Det vill säga material med väldigt bra egenskaper, men som är knepiga att trycka på.

Kvalitetssäkrat genom ISO.

Lokalproducerat

Vi trycker i Sverige.

Bra för miljön
Skapar jobb i Sverige

Full kontroll på produktionen
Flexibelt

Allt fler företag i vår bransch lägger sin printning utomlands för att pressa kostnader. Vi på Screenbolaget & Realtryck tror på närproducerat utan onödiga transporter. Vi vill också bidra till att fortsätta att hålla igång Sveriges näringsliv och producera våra produkter i Sverige i allra största mån. Vi vill ha koll på att våra produkter tillverkas under schyssta villkor och att personalen får skäliga och marknadsmässiga löner. Om du tänker som vi ser vi fram emot ett långsiktigt och hållbart samarbete.

vår historia

Om oss

Realtryck har med tiden utvecklats till ett av Sveriges modernaste offsettryckerier. I början av 2000-talet tog Realtryck sin nya form med lokalbyte som det ordentliga startskottet. Flytten från Rosenlundsgatan i centrala Stockholm till nya och ändamålsenliga lokaler i Västberga industriområde skapade helt nya förutsättningar att möta marknadens behov.

I samband med flytten investerade Realtryck i en helt ny maskin, KBA 105 rapida. Maskinen var unik i Sverige. 

2012 gick Realtryck ihop med Dekaltryck i Hägersten AB.

2016 Investerade vi i vår nuvarande offsetmaskin KBA Rapida 106. 

Vi är idag 18 medarbetare med en bred och lång erfarenhet från den grafiska branschen som vill överträffa era förväntningar på trycksaksframställning.

Credit report

Miljöpolicy

Alla är vi ansvariga för vår miljö.

Miljöarbete är en ständig process.

Vår miljöpolicy
  • Vi erbjuder produkter med hög kvalitet och med hänsyn tagen till minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Genom vårt miljöarbete ökar vi miljömedvetenheten hos kunder, medarbetare och leverantörer.
  • Våra miljömål hjälper oss i arbetet att ständigt minska vår miljöpåverkan.
  • Vi följer gällande lagar och andra krav som vi berörs av.

All produktion ska ske utan onödigt resursslöseri eller annan negativ inverkan på den biologiska mångfalden och vår omgivning.

Realtryck ska förutom att följa gällande lagar, förordningar och rekommendationer underlätta för medarbetare och partners i arbetet för en mer balanserad och rik biologisk mångfald. Vi ska erbjuda produkter med hänsyn till kraven för minsta resursslöseri av naturtillgångar. Om tillfälle ges ska våra kunder uppmärksammas på alternativa lösningar till förmån för miljön. Utgångspunkten ska alltid vara att erbjuda högkvalitativa produkter producerade med hänsyn till dessa ståndpunkter.

Miljöarbete

  • Miljöarbetet prioriterar följande områden:
  • Leverantörer: De leverantörer till Realtryck, vilka aktivt arbetar för och med ett miljö- och arbetsfrämjande mål prioriteras. Produktionsprocesser och arbetsmiljöarbete hos de levererande företagen ska lägst uppfylla miljökrav, lagar och rekommendationer utsatta av myndigheter.
  • Produktion: Realtrycks produktion ska kontinuerligt och i så stor utsträckning som möjligt arbeta med återanvändning av avfall, insamling och sortering av miljöfarliga medel samt återhållsamhet med energi såsom vatten och elkraft. Vi erbjuder även PVC-fria alternativ.
  • Medarbetare: På arbetsgivarens ansvar ska samtliga medarbetare vara medvetna och informerade om miljöpolicyn och hur denna påverkar det dagliga arbetet.
  • Miljöarbetet ska kontinuerligt fortgå och aldrig stanna av. I nätverket av leverantörer, kunder och samarbetspartners ska det vara en självklarhet att informera om nya miljö- och arbetsfrämjande medel och följa dessa i så stor utsträckning som möjligt.

Koncerninformation

Mer om oss

Koncern-
info.

Realtryck är ett dotterbolag till Screenbolaget, ett av Sveriges ledande företag inom profilreklam. Tillsammans är vi en heltäckande och stark leverantör inom profilreklam, trycksaker och Action Marketing. Sommaren 2013 tog Screenbolaget över Maxibit Worldwide AB som producerar och marknadsför högkvalitativa portabla monterlösningar.

Koncernen har 65 anställda och omsätter ca 110 miljoner kr.

Moderbolag
Screenbolaget AB
Box 42212
126 17 Stockholm

Elektravägen 18
126 30 Hägersten
Telefon: 08-781 04 00
info@screenbolaget.se
www.screenbolaget.se

Dotterbolag
Realtryck AB
Box 42212
126 17 Stockholm

Elektravägen 18
126 30 Hägersten
Telefon: 08-781 04 00
Fax: 08-791 87 28