Papper & Kartong

Vi offsettrycker direkt på kartong upp till 1.2 mm tjocklek

Exempel på digitaltryck

Digitaltryck lämpar sig för mindre upplagor och i produktioner med varierande innehåll. Där kan man använda sig av variabeltryck, d.v.s. trycksaker med adresser och t.ex. personifierade med adressatens namn från register i den löpande texten. Vi trycker A3+.

Vi trycker även på plast i små upplagor.